Hotel de Tjattel
Langestreek 94
9166 LG Schiermonnikoog
(0031) (0)519-531133
hotel@detjattel.nl

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing. Deze zijn bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.’
U kunt deze UVH  hier lezen.